Društvo

GRADINA NA JELICI

563pregleda

Gradina je arheološki lokalitet koji se nalazi na jednom od vrhova planine Jelice, na nadmorskoj visini od 846 m. Na prostoru ovog nalazišta koje zauzima površinu od 20 hektara nastajala su i nestajala naselja od vremena bakarnog doba (2500. god. stare ere) pa sve do ranog srednjeg veka (početak IX veka naše ere). U spomeničkom smislu najbogatije ostatke predstavljaju otkriveni bedemi, crkve i kuće iz vremena rane Vizantije, tj. vladavine Justinijana I (527-565) i njegovih naslednika. Pretpostavlja se da je u periodu kraćem od sto godina na mestu Gradine nikao utvrđeni grad u kom je za sada otkriveno pet crkava sa više zidanih grobnica, desetina profanih objekata razuđene arhitekture i više stotina metara bedema zidanih od kamena koji negde dosežu i visinu od 3 metra. Na Gradini je utvrđen suživot mešovite populacije čiju osobenost naglašavaju pripadnici germanskog porekla utvrđeni prema karakterističnim tragovima njihovih odevnih predmeta i posuđa. Dominantan hrišćanski karakter stanovnika Gradine pokazuje veliki broj crkava sa pripadajućim nepokretnim (ulomci arhitektonske plastike) i pokretnim inventarom (srebrni relikvijar).

Svakodnevni život stanovnika ovog gradskog naselja dokumentovan je brojnim nalazima keramičkog i staklenog posuđa od kojih neke predstavljaju uvoz istočnog porekla (severnoafričkog ili istočnomediteranskog). Pored toga nađen je veliki broj gvozdenih i koštanih alatki od kojih je deo svakako proizvođen na samoj Gradini.

Na nagli a verovatno i nasilni kraj života ovog ranovizantijskog grada krajem VI i početkom VII veka naše ere, ukazuju mnogobrojni tragovi požara i ugljenisanog drveta otkriveni u gotovo svim građevinama.

U manjem obimu tokom ranog srednjeg veka (VIII/IX vek) na ruševinama ranovizantijskog grada nastalo je utvrđeno slovensko naselje.

IZVOR: NARODNI MUZEJ ČAČAK

Ostavite komentar