Pravoslavlje

Prep. Serafim Sarovski sreda15. januar (2.januar)

Srećan Praznik !

904pregleda

Prepodobni Serafim Sarovski Jedan od najvećih ruskih podvižnika, prozorljivaca i čudotvoraca. Rođen 1759. a prestavio se 1833. godine. Odlikovao se velikom smernošću. Kada ga je sav svet slavio, on je sebe nazivao “ubogi Serafim”. Rodio se u Kursku, u Rusiji, 19. Jula 1759. godine, od imućnih roditelja. Na krštenju je dobio ime Prohor. Kad je navršio 17 godina, majka ga je poslala da se posveti monaškom životu. Na rastanku mu je navodno poklonila mali krst, od koga se on nikada nije odvajao. Najpre je otišao u kijevsko-pečersku lavru, a potom ga je starac Dositej uputio da se spašava u sarovskoj pustinji. Ne zadovoljavajući se tišinom i bezmolvijem sarovske obitelji, ugledajući se na neke manastirske starce, sa blagoslovom svog starca, u slobodnim časovima povlačio se u gustu šumu radi molitvenog usamljeničkog tihovanja. Sredom i petkom nije ništa jeo, a u druge dane samo jednom dnevno. Prohor se 18. Avgusta 1786. godine, udostojio podstriga u monaški obraz, pri čemu dobi ime Serafim. Serafim udvostruči svoje trudove i življaše još usamljeničkije, roneći u unutarnje bogomisleno sozercanje. Uvek u jednoj istoj odeći, zimi je skupljao granje, leti čuvao pčele i radio u svojoj maloj gradini. Uz velike telesne trudove, danonoćno je pojao tropare i crkvene pesme, i predavao se uzvišenim radovima uma i srca. Puno je čitao, naročito Sveto Pismo. Izdržavao je velika đavolja iskušenja i zamke. Da bi se još usrdnije borio protiv istih, uzeo je na sebe veliki podvig. Hiljadu dana i noći na granitom kamenu proiznosio je iz dubine duše carnikovu molitvu: Bože, milostiv budi meni grešnome! Dobivši od Boga blagodatne darove: prozorljivosti, čudesa i isceljenja, a po volji Svevišnjega poče stupati u razgovor sa posetiocima, a pre svega sa monasima. Njegove reči, prenete nekom osobenom ljubavlju i prepune neke tihe, životne vlasti, zagrevahu srca, čak i ona okorela i hladna. S velikom ljubavlju lečio je sve duševne i telesne bolesti. Toliko je bio poznat i voljen da je dnevno dolazilo skoro po dve hiljade ljudi na lečenje ili savete, ili samo za blagoslov. Odlikovao se velikom smernošću. Kada ga je sav svet slavio, on je sebe nazivao „ubogi Serafim“. Starac Serafim je 2. Januara 1833. godine završio svoj život na zemlji, u svojoj običnoj beloj podrasi, klečeći na kolenima na svagdašnjem mestu svojih militvenih podviga, pred ikonom Božje Matere ” Umilenje”. O vratu mu je visio mali krst sa raspećem. Ruke su mu bile prekrštene na grudima. Srpska pravoslavna Crkva ga praznuje kao prepodobnog Serafima Sarovskog 2. januara po starom, a 15. januara po novom kalendaru.

Tropar (glas 4): Od mladosti Hrista si zavoleo, blaženi, i Njemu Jedinom hteo si da služiš plameno, neprestanom molitvom i trudom u pustinji se podvižavajući. Umiljenim srcem stekao si Hristovu ljubav i ljubljeni izabranik Božije matere si se pokazao. Zato ti kličemo: Spasi nas tvojim molitvama, Serafime, prepodobni oče naš. MOLITVA SVETOM SERAFIMU SAROVSKOM ČUDOTVORCU O veliki ugodniče Božiji, prepodobni oče naš Serafime, pogledaj sa gornje slave na nas, smirene i nemoćne, obremenjene mnogim gresima, koji tražimo tvoju pomoć i utehu. Pogledaj na nas svojom blagošću i pomozi nam da neporočno sačuvamo zapovesti Gospodnje, da veru pravoslavnu tvrdo održimo, da pokajanje za grehe svoje usrdno Bogu prinosimo, da blagodatno napredujemo u hrišćanskoj pobožnosti i budemo dostojni tvog molitvenog zastupništva pred Bogom za nas. Da, sveče Božiji, usliši nas koji ti se molimo sa verom i ljubavlju, i ne prezri nas, jer nam je potrebno tvoje zastupništvo. Sada i u čas naše končine pomozi nam i zaštiti nas svojim molitvama od zlobnih napada demonskih. Neka tvojom pomoću, nasledimo blaženstvo rajskih obitelji. Sada na tebe polažemo nadu našu, oče milosrdni : budi nam zaista putovođa ka spasenju i privedi nas ka nevečernjoj svetlosti večnog života bogoprijatnim zastupništvom svojim pred prestolom Presvete Trojice, da bismo sa svima svetima slavili i pevali preveliko ime Oca i Sina i Svetog Duha u vekove vekova. Amin.

Izvor: Sveta Anastasija srpska

Ostavite komentar