Pravoslavlje

Sabor Svetog Jovana Krstitelja

139pregleda
 Crkva je ispočetka uzela da sutradan po Svetom Bogojavljenju praznuje sabor česnog i slavnog Proroka, Preteče i Krstitelja Gospodnjeg Jovana. Jer je dolikovalo da se praznikom ukaže poštovanje onome koji posluži tajni božanskog krštenja stavivši ruku svoju na glavu Gospodnju. Stoga se odmah posle Krštenja Gospodnjeg praznuje Krstitelj i proslavlja pesmama saborno. A naziva se sabor zato što se ljudi sabiraju u crkvu radi pevanja i slavljenja Boga u čast i hvalu praznovanog velikog Jovana, Preteče i Krstitelja. A takav sabor vršio se po svima crkvama u svetu, i sada se vrši. No naročito se svečano ovaj praznik proslavlja u hramovima, posvećenim Krstitelju, kao što su: hram na Jordanu, gde je on Gospoda Hrista krstio; hram u Sevastiji, gde je on od Iroda posečen bio; hram u Antiohiji, gde je sveti evanđelist Luka doneo desnu ruku njegovu; i u Carigradu, gde je ta sveta ruka iz Antiohije prenesena. Naročito je ovaj praznik proslavljen u Carigradu, kada je ova ruka bila prenesena. A to ce desilo uoči svetog Bogojavljenja, kada se vrši osvećenje vode. I činilo se tada kao da je sam sveti Krstitelj nevidljivo došao na osvećenje vode. Beše to velika radost i za cara i za sav narod. I sa velikom svečanošću proslaviše sabor Krstitelja sutradan po Bogojavljenju. Praznujmo i mi s radošću duhovnom sabor svetog velikog Jovana, Preteče i Krstitelja, moleći ga da se moli za nas Gospodu Hristu, da se saberemo i u Crkvi nebeskoj, u hramu nerukotvorenom večnom na nebu, i da tamo slušamo glas onih što praznuju, i da s njima praznujemo večno Bogojavljenje, naslađujući ce c njima gledanjem lica Božjeg, koji jasno pokazuje sebe svetima Svojim, i slaveći sa svima nebeskim horovima Oca i Sina i Svetoga Duha, vavek, amin.
Izvor:SPC

Ostavite komentar