Kultura

Crvene rukavice

227views

Crvene rukavice

Danki Božović itd.

 

Piju i prepiju pore

ponekad da zaborave

da pripadaju rečenici

dobre drugarice koja, da podseti, ponavlja

Iz ove kože se ne može!

veštinom izbegavanja bola

Iz ove kože se ne može!

brzinom bega od dodira

dok se cepaju crvene rukavice

indijanskog deteta

od neustrašive prošlosti do mene,

pripitosti pora, pripadnosti rečenici

dobre drugarice za crvene rukavice,

sporo, nevešto za izbegavanje bola

ili bega od dodira

nekog drugog

oko koga se, naoko, treba kolebati.

 

Ivana Pajić

  1. avgusta 2020. godine u Čačku