Pravoslavlje

Danas slavimo Svetog Arhistratiga Mihaila

236pregleda
Danas, 21/08.11, slavimo najstarijeg Hrišćanina u svima svetovima, slavimo najstarije biće u svima svetovima, slavimo najstarijeg Apostola u svima svetovima, slavimo najstarijeg Evanđelista u svima svetovima, slavimo najstarijeg Ispovednika Gospoda Hrista u svima svetovima, slavimo Svetog Arhistratiga Mihaila. Prvi Hrišćanin u svima svetovima – on, prvi Apostol – on, prvi Evanđelist – on, prvi Ispovednik – on. Kako? – pitaćeš ti, pitaće mnogi. Tako, kada je na Nebu nastao prvi ustanak među Anđelima protiv Boga, protiv Gospoda Hrista, kada je svetozarni i lučezarni prvoanđel Lucifer zaželeo u svojoj ogromnoj slobodi da zameni Boga, da sam zauzme mesto Božje, tada je Sveti Arhistratig stao prvi protiv njega i bezbrojne Nebeske Sile. Nastao je, kako se veli u Svetom Evanđelju, rat na Nebu. Mihailo i ogromna Nebeska vojska udarili na aždaju, na svetonosca, na prvoanđela, i na ostale anđele koji su pošli za njim. I pobedi Mihailo nju, aždaju, i pobedi njega, Satanu, i sve njegove mračne i tamne drugove. Zbaci ih s Neba, i oni padoše na zemlju. Tako je završen prvi rat, prva pobuna protiv Boga na Nebu. Zato je Sveti Arhistratig Mihail najstariji Hrišćanin, zato je on prvi Hrišćanin, zato je on prvi Apostol, i prvi Evanđelist, i prvi Ispovednik Gospod Hrista. Crkva isto Evanđelje čita Svetim Anđelima i Svetim Apostolima. Zašto? Zato što Gospod je sišao s Neba, Gospod Hristos, doneo nam isto Evanđelje, kojim Anđeli žive na Nebu; doneo nam istu Istinu, Večnu Božansku Istinu, kojom Anđeli žive na Nebu; doneo Večnu Pravdu, Večnu Ljubav, Večni Život, kojim Anđeli žive na Nebu. Tako je Gospod Blagi izjednačio nas bedne ljude sa Svetim Anđelima i Arhanđelima Nebeskim, i stvorio jednu Crkvu od Anđela i ljudi. Jednu Crkvu od Anđela i ljudi! U Crkvi svi smo mi braća, u Hristu braća. Braća prvo sa Svetim Anđelima: to su naša bezgrešna Nebeska Braća, i mi njihova zemaljska braća, koja se dave u gresima. I kad je Blagi Gospod sišao na ovaj svet, na zemlju da spasava rod ljudski, od greha, sa Njim su sišle sve Nebeske Sile. A kuda bi Nebeski vojnici ako ne za svojim Nebeskim Carem? Kada je On sišao u naš zemaljski pakao, za Njim su sišle sve Nebeske Sile. Sišao je Bog da pobedi Satanu, koji je razarao život ljudima u ovome svetu, grehom razarao. A greh, ta razorna sila, smrtonosna sila, sila koja odvaja od Boga – sila koja, ako se zadrži u duši, ubija Boga u duši čovekovoj. Došao je Blagi Gospod, a za Njim prvi Sveti Arhistratig Mihail kao Vođa Nebeskih bezbrojnih vojski. I ispunila se Spasiteljeva Evanđelska reč: „Od sada ćete videti Nebo otvoreno i Anđele Božje gde silaze Sinu Čovečjem i uzlaze opet na Nebo“. Put između Zemlje i Neba je otvoren dolaskom Gospoda Hrista. Nema više provalije između Zemlje i Neba. Gospod je premostio, Gospod je načinio Svojim dolaskom most između Zemlje i Neba, i ljude koji hoće da Mu sleduju, da idu za Njim verom Njegovom, On preko tog mosta vodi u Nebeski svet, u Nebesko Carstvo.
Sveti Justin Ćelijski Iz besede na Sv. Arhanđele Mihaila i Gavrila (na Aranđelovdan) 1964. godine u manastiru  Ćelije.