Pravoslavlje

Đurđic

74pregleda
“Ovog dana praznuje se prenos moštiju svetog Georgija iz Nikomidije u Lidu Palestinsku, gde je postradao u vreme cara Dioklecijana. Pre nego što je predao dušu svoju Gospodu, sveti Gergije je zamolio svoga slugu da mu telo odnese u Palestinu, odakle mu je bila majka rodom i gde je imao veliko imanje koje je razdao siromasima. Sluga je tako i uradio.
U vreme cara Konstantina Velikog u Lidi su pobožni hrišćani podigli divan hram posvećen svetom Georgiju.
Prilikom osvećenja toga hrama u njega su prenete svetiteljeve mošti. Bezbrojna su se čudesa dogodila od moštiju svetog Gergija Pobedonosca, velikomučenika Hristovog. Nema broja ni njegovim javljanjima, u snu i na javi, onima koji ga prizivaju u pomoć.”