Društvo

Gde nije dozvoljeno parkiranje automobila?

105views
Parking mesta koja se ne plaćaju uvek nedostaje, pa se vozači dovijaju parkirajući se na trotoar ili na neku zelenu površinu. Međutim, ukoliko “pauk” odnese automobil, ceh može da bude veoma skup. Zbog toga bi trebalo znate gde ne sme da se parkira, a portal Polovni automobili napravio je pregled tih mesta.
Prvenstveno, ne smete da parkirate na trotoaru, osim ako je to dozvoljeno (regulisano) saobraćajnom signalizacijom, i ako na trotoaru, kada je vozilo parkirano, ostane slobodan prolaz za pešake najmanje širine 1,60 metara, koji ne sme biti uz ivicu kolovoza.

Zabranjeno je parkiranje na delu puta gde bi širina slobodnog prolaza od parkiranog vozila do neisprekidane (pune) linije na kolovozu, suprotne ivice kolovoza ili neke prepreke na putu bila manja od tri metra.

Nije dozvoljeno parkiranje na raskrsnici, kao ni na udaljenosti manjoj od pet metara od raskrsnice. U jednosmernoj ulici smete da parkirate odmah uz raskrsnicu tek kada je prođete, ne pre nje.

Nije dozvoljeno parkiranje na udaljenosti manjoj od 5 metara od pešačkog prelaza. U jednosmernoj ulici smete da parkirate odmah uz pešački prelaz tek kada ga prođete, ne pre njega. Isto važi i za prelaz biciklističke staze preko kolovoza.

Osim gore navedenih mesta, ne smete da parkirate ni: na stajalištu za vozila javnog saobraćaja, kao ni na udaljenosti manjoj od 15 metara ispred i iza oznake na kolovozu kojom je stajalište označeno; na prelazu puta preko železničke pruge ili tramvajskih šina, kao ni na udaljenosti manjoj od pet metara; u blizini železničke pruge ili tramvajskih šina ako se time ometa prolazak voza ili tramvaja; u tunelu, podvožnjaku, galeriji, na mostu i nadvožnjaku; u blizini vrha prevoja ili u krivini gde je preglednost puta nedovoljna ili se obilaženje vozila ne može obaviti bezbedno; na mestu na kome bi auto zaklanjao saobraćajni znak; na biciklističkoj ili pešačko-biciklističkoj stazi, odnosno traci; na putu na kome su kolovozne trake fizički odvojene, osim ako je to dozvoljeno saobraćajnim znakom; iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizaciju ili drugu mrežu komunalnih službi; na mestu na kome bi se onemogućio pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu; na pešačkoj stazi, odnosno na delu trotoara koji je namenjen za kretanje lica sa posebnim potrebama; na trgovima, na pešačkoj zoni i protivpožarnom putu; na pristupnoj saobraćajnici, kolskom prolazu između stambenih zgrada, odnosno prolazima u blokovima naselja; na saobraćajnicima van uličnih parkirališta koje povezuju parking prostore i stambene zgrade sa drugim saobraćajnicama; na kolskom ulazu, odnosno izlazu iz zgrade, dvorišta ili garaže; na saobraćajnoj traci za uključivanje, isključivanje, zaustavnoj traci, saobraćajnoj traci za vozila javnog prevoza i tramvajskoj baštici; na parking mestu za vozila osoba sa invaliditetom; na parking mestu koje je rezervisano za vozila određenih korisnika i na površinama na kojima je saobraćajnim znakom zabranjen saobraćaj vozila.

Parkiranje je zabranjeno i na zelenim površinama, a lokalne samouprave mogu da zabrane parkiranje i na drugim mestima i površinama.

Izvor: eKapija

Ostavite komentar