Društvo

Ljubomir Vasojević: Učenje putem rešavanja zadatka je metodologija u nastavi učenja jezika, inovativna je, ali i prisutna određeno vreme

Predavači su bili Nik Mek Milen (Barselona) i Tom Flajerti (Jork)!

369pregleda

U Čačku se (19.02. 2024.), u Centru za stručno usavršavanje, održao seminar za profesore engleskog jezika. Jedan od organizatora i domaćina skupa bio je profesor i direktor Škole stranih jezika – Blackbird Ljubomir Vasojević koji je bio zadovoljan nakon prvog dana seminara.

„Metodologija u nastavi je bila inovativna, fokusirana na učenje putem rešavanja zadatka i prisutna već neko vreme. Predavači su bili Nik Mek Milen iz Barselone i Tom Flajerti iz Jorka. Seminar je organizovan u sklopu Razmus projekta za učenje engleskog jezika namenjen zaposlenima u ugostiteljstvi i turizmu. Učestvovalo je 45 profesora iz Beograda, Leskovca, Vrnjačke Banje, Novog Pazara, Raške i drugih gradova. Materijal izrađen u okviru projekta namenjenog za upotrebu u stručnim školama, ugostiteljstvo i turizam, bila je samo jedna od tema. Učenici trećih i četvrtih razreda se obučavaju za rad u svojoj struci, a materijali će poslužiti za izradu metodičkog udžbenika. Sve u svemu, bilo je veoma korisno!“, zaključio je profesor Vasojević.

A.I.

Škola stranih jezika – Blackbird, Ljubomir Vasojević:

„U Čačku je (19.02. 2024. godine) održan seminar za profesore engleskog jezika.

Skup je održan u Centru za stručno usavršavanje. Učenje putem rešavanja zadatka je metodologija u nastavi učenja jezika, inovativna je, ali i prisutna duže vreme.

Predavači su bili Nik Mek Milen (Barselona) i Tom Flajerti (Jork). Seminar je održan u sklopu Razmus projekta: Učenje engleskog jezika za zaposlene u turizmu i ugostiteljstvu. Bilo je prisutno 45 učesnika seminara iz Beograda, Leskovca, Vrnjačke Banje, Novog Pazara, Raške…

Jedna od tema je bio materijal koji je izrađen u sklopu projekta, a koji će moći će da se koristi u nastavi za stručne škole, ugostiteljstvo i turizam. Na ovaj način se učenici trećih i četvrtih razreda  osposobljavaju za rad u struci. Od materijala koji su urađeni u sklopu projekta napraviće se metodički udžbenik. Sve u svemu, bilo je dobro i možemobiti zadovoljni“.

 

Ostavite komentar