MuzikaPravoslavlje

„Sloboda ili strah“

Predavanje arhimandrita Timoteja Milivojevića, igumana manastira Vaznesenje pod Ovčarom

603pregleda

Klub čačanskog Doma kulture bio je pretesan kako bi primio sve zainteresovane koji su sinoć želeli da čuju predavanje arhimandrita Timoteja Milivojevića, igumana manastira Vaznesenje pod Ovčarom.

Tema predavanja „Sloboda ili strah“ je bila izuzetno zanimljiva, a otac Timotej nam je otkrio da ljudi uglavnom doživljavaju Boga kao strašnog dželata umesto da ga doživljavaju kao izvor neiscrpne ljubavi.

Po njegovim rečima, sloboda i strah su dva osnovna stanja duše koja vode nemilosrdnu bitku, koju na žalost najčešće dobija strah. To je strah od toga šta će drugi misliti o nama. A baš iza tog straha stoji jedno veliko JA čime sebe stavljamo u centar sveta što predstavlja čist egocenrizam.

Čovek tako kroz sebe u centar stavlja i svoj najveći strah,  a to je strah od smrti.Kroz praroditeljski greh koji se ogleda u neposlušnosti prema zapovesti o uzdžanju, mi smo i nasledili taj strah. A upravo kroz uzdržanje, Bog je hteo da nas privede istinskoj slobodi koja u sebi nosi odgovornost i ne ugrožava drugoga.

I pored toga Bog je toliko zavoleo svet da je poslao Sina svog Jedinorodnog da nas izbavi od robovanja grehu, smrti i đavolu. Tada je uspostavljen novi savez sa Bogom (Novi zavet) koji je počeo Blagovešću i koji predstavlja novi odnos između Boga i čoveka. Strah Gospodnji bi trebalo da shvatimo kao početak mudrosti koji ima za cilj savršeni unutrašnji mir, jer Bog nije stvorio čoveka da ga se čovek plaši, već ga je stvorio iz čiste ljubavi.

Nela Mečanin

Ostavite komentar