Zdravstvo

Zdravstvo

Profesor Zoran Radovanović:  Malo je verovatno da nam je virus prenet već krajem januara, ali je moguće da je narednog meseca kao neprepoznat cirkulisao u populaciji

Zoran Radovanović bio je redovan profesor epidemiologije na medicinskim fakultetima u Beogradu (do 2000. godine) i Kuvajtu (do 2007. godine)....
1 2 3 4 5 10
Strana 3od10