Kultura

“Kolevka”, Autor je profesor doktor Vladan Živaljević

PROFESOR DOKTOR VLADAN ŽIVALJEVIĆ - BIOGRAFIJA

194pregleda

U ponedeljak 13. marta 2023. godine u 19 časova, u prostorijama Kulturnog centra Čukarica, ulica Turgenjeva broj 5 u Beogradu, u okviru tribine “Susret s piscem” biće održano predstavljanje knjige poezije “Kolevka”. Autor je naš poznati zremljak, član Udruženja Čačana u Beogradu, profesor doktor Vladan Živaljević. Knjigu je izdala Srpska književna zadruga, naša najstarija izdavačka kuća koja je prošle godine proslavila 130 godina postojanja. Tokom promocije razgovor sa autorom vodiće poznati pesnik, književni teoretičar i književni kritičar Mileta Aćimović Ivkov. Ulaz na promociju je slobodan.

Pozivamo sve zainteresovane ljubitelje knjižnjvnosti da prisustvuju ovoj zanimljivoj promociji i daju podršku našem poznatom i priznatom zemljaku. Profesoru Živaljeviću želimo još puno uspeha kako na profesionalnom medicinskom planu, tako i u literartnom radu. Nadamo se da će te dve njegove ljubavi nastaviti da se paralalno i sa uspehom razivjaju i dopunjuju.

PROFESOR DOKTOR VLADAN ŽIVALJEVIĆ – BIOGRAFIJA

Profesor doktor Vladan Živaljević je rođen 16. decembra 1967.godine u Čačku gde je završio Osnovnu školu “Vuk Karadžić” i čačansku Gimnaziju. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1993. godine sa prosečnom ocenom 9,55. Magistrirao je 1997. godine baveći se faktorima rizika vezanim za karcinome štitastih žlezda kod žena. Specijalizirao je opštu hirurgiju, a specijalistički ispit položio je 2000. godine. Potom je 2006. godine odbranio doktorsu disertaciju koja se bavila faktorima rizika za pojavu anaplastičnog karcinoma štitaste žlezde. Profesor doktor Živaljević trenutno obavlja funkciju načelnika Centra za endokrinu hirurgiju Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Specijalista je opšte hirurgije i subspecijalista endokrine hirurgije.

U zvanje vanrednog profesora na Katedri za hirurgiju (opšta hirurgija – endokrina hirurgija) Medicinskog fakulteta u Beogradu izabran je 2018. godine. Do sada je izvršio više od 4.000 operacija iz oblasti endokrine hirurgije. Autor je monografije “Anaplastični karcinom štitaste žlezde” i udžbenika “Hirurgija paratiroidnih žlezdi”. Jedan je od urednika udžbenika “Hirurgija štitaste žlezde” i “Hirurgija nadbubrežne žlezde”. Autor je ili koautor više poglavlja u domaćim i stranim knjigama i udžbenicima. Do sada je kao autor ili koator objavio više od 200 naučno-istraživačkih radova. Radove je izlagao na prestižnim domaćim i svetskim kongresima i simpozijumima, a publikovani su i u stručnim časopisima. Predsednik je udruženja Endokrinih hirurga Srbije i osnivač i član Skupštine nacionalnih delegata Evropskog Udruženja Endokrinih Hirurga (European Society of Endocrine Surgeons – ESES). Zamenik je šefa katedre endokrine hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu i podpredsednik Republičke stručne komisije za endokrinu hirurgiju Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Član je Etičkih odbora Medicinskog fakuleta u Beogradu, Kliničkog centra Srbije u Beogradu i Etičkog odbora Srbije. Dobitnik je prestižne “Nagrade Beograda” za 2019. godinu.Profesor doktor Živaljević je oženjen i otac je dvoje dece.

S poštovanjem,
UDRUŽENJE ČAČANA U BEOGRADU

Ostavite komentar