DruštvoEkonomija

Na jesen 2019. Srbija dobija prvog registrovanog lobistu – Manje korupcije, više transparentnosti u lobiranju

996pregleda

Srbija bi na jesen trebalo da dobije prvog registrovanog lobistu, kažu u Agenciji za borbu protiv korupcije koja se intenzivno priprema za sprovođenje Zakona o lobiranju koji stupa na snagu 14. avgusta.

Lobiranjem će moći da se bave domaća pravna i fizička lica, ali i stranci, ako su upisani u registar svoje matične države i u posebnu evidenciju stranih lobista koji lobiraju na teritoriji Srbije.
Oni koji bi da se bave tim poslom prethodno moraju da prođu obuku, dobiju sertifikat i upišu se u registar lobista, novosnovani registar koji će uspostaviti i voditi Agencija za borbu protiv korupcije.
– Na jesen očekujemo prvog registovanog lobistu. Interesovanje je veliko, ne verujem da ćemo imati samo par zahteva, mislim da se radi o desetinama zahteva – rekao je za Tanjug direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić.
Dodaje da ima zainteresovanih kako fizičkih, tako i pravnih lica, te da se Agencija, koja će biti glavna za sprovođenje tog zakona, intenzivno priprema kako bi spremno dočekala početak primene zakona.
Agenciji će se, objašnjava Sikimić, prijavljivati kontakti sa lobistima, a kontrolisaće se zakonitost pokušaja uticaj na donošenje opštih akata iz domena rada određenog organa.
– U saradnji sa OEBS-om, radimo nacrt kodeksa ponašanja. Kodeks je nešto što ide povrh zabranjenih aktivnosti. Ono što sada trenutno spada u korpuciju jeste svakako zabranjeno i u lobiranju – rekao je Sikimić.
Navodi da je lobiranje pokušaj vršenja određenog pozitivnog uticaja u željenom pravcu donošenja neke odluke, ali i uz poštovanje pravila kodeksa koja se trenutno razvijaju u saradnji s međunarodnom zajednicom i stranim ekspertima koji imaju višegodišnje iskustvo u primeni zakona o lobiranju.
Objasnio je da se prvo obučavaju ljudi iz Agencije, jer je reč o potpuno novoj profesiji u Srbiji, koji će potom obučavati kandidate za lobiste.
Nakon obuke, kandidati će biti testirani i oni koji prođu test, dobiće sertifikat.
Sa zaposlenima u Agenciji rade eksperti iz Nemačke i Poljske, a Sikimić kaže da je malo zemalja u svetu zakonski regulisalo oblast lobiranja.
– Mi smo zapravo pioniri i koliko sam čuo u GREKO, gde sam šef delegacije Srbije, mnoge razvijene zapadnoevropske države gledaju šta radi Srbija, od zakona pa na dalje, prate sve aktivnosti i imaju nameru da, ako budemo to uradili kako treba, to uzmu kao model za svoje zemlje – rekao je Sikimić.
Kako je rekao, regulisanje lobiranja i jeste prevencija korupcije i biće blagotvorno i efikasno sredstvo prevencije korupcije.
– Kada određenu oblast regulišete i znate šta je dozvoljeno, a šta nije, onda smanjujete rizik i za opšti nastanak korupcije – zaključio je Sikimić.
Predsednik Društva lobista Srbije Nenad Vuković rekao je da je usvajaje Zakona o lobiranju veliki korak za Srbiju i podsetio da je GREKO u najnovijem izveštaju pohvalio Srbiju zbog tog zakona.
Suština regulisanja lobiranja je poboljšanje kvaliteta odluka, ali i transparentnost, kako bi svako na lak način mogao da ustanovi ko lobira i za koga, navodi Vuković.
On kaže da zakon, usvojen novembra prošle godine, predviđa da registrovani lobista predaje lobistički izveštaj, u kojem mora da navede ugovor, izjavu da će poštovati kodeks ponašanja učesnika u lobiranju, da nema sukoba interesa, a dostavlja se čak i ugovor s naručiocem lobiranja.
– Jedino niste dužni da navedete iznos koji ste naplatili – dodao je Vuković.
Lobiranje počinje obraćanjem lobiste ili neregistrovanog lobiste lobiranom licu u pismenoj formi, piše u Zakonu.
Vuković, međutim, smatra da zakonsko rešenje po kojem postoje registrovani i neregistrovani lobisti, takozvani interni lobisti koji rade za određene privredne asocijacije, nije dobro, jer neregistrovani lobisti ne podležu pravilima, iako su zakonska kategorija.
S druge strane, registrovani lobista je upisan u registar, mora pismeno da se najavljuje funkcionerima, o svom radu piše izveštaj, mora da poštuje etički kodeks, podleže kažnjavanju, a mora da ima visoku stručnu spremu i da prođe obuku Agencije za borbu protiv korupcije.
– Smatram da nije dobro zakonsko rešenje da postoje neregistrovani lobisti koji praktično nemaju nikakve obaveze, a uključuju se u proces lobiranja ravnopravno i paralelno s registrovanim lobistima. To može demotivisati ljude da se kao lobisti registruju – rekao je Vuković.
Izvor: eKapija

Ostavite komentar