DruštvoEkonomija

Prosečna neto plata u Srbiji 52.426 dinara – Najviše se zarađuje u Beogradu, najmanje u Leskovcu

928pregleda

Prosečna neto plata u Srbiji, odnosno ona bez poreza i doprinosa, u februaru ove godine bila je 52.426 dinara, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Medijalna neto zarada iznosila je 40.308 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

Zaposleni u radnom odnosu ostvarili su neto zaradu od 52.752 dinara, a oni van radnog odnosa 33.876 dinara. Oni koji rade u pravnim licima zaradili su 55.746 dinara, a preduzetnici i zaposleni kod njih 27.583 dinara. U javnom sektoru plate su bile 59.798, a van javnog sektora 48.942 dinara.

Kada je reč o oblastima, prosečna neto plata je bila najmanja u uslugama smeštaja i ishrane – 33.104 dinara, dok je najveća bila u oblasti informisanja i komunikacija 92.960 dinara.Dalje, u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu 44.767 dinara; u rudarstvu 81.871 dinar; u prerađivačkoj industriji 46.302 dinara; u snabdevanju električnom energijom, gasom i parom 84.573 dinara; u snabdevanju vodom i upravljanu otpadnim vodama 46.052 dinara; u građevinarstvu 45.309 dinara; u trgovini na veliko i malo i popravci motornih vozila 43.063 dinara; u saobraćaju i skladištenju 47.869 dinara; u finansijskim delatnosima i delatnostima osiguranja 91.693 dinara; u poslovanju nekretninama 51.564 dinara; u stručnim, naučnim, inovacionim i tehničkim delatnostima 64.954 dinara; u administrativnim i pomoćnim uslužnim delatnostima 46.339 dinara; u državnoj upravi i obaveznom socijalnom osiguranju 64.468 dinara; u obrazovanju 54.885 dinara; u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti 53.913 dinara; u umetnosti, zabavi i rekreaciji 44.261 dinara; u ostalim uslužnim delatnostima 40.182 dinara.

Javni sektor je ostvario prosečnu neto zaradu od 59.798 dinara, a najviše su zaradila javna državna preduzeća – 70.700 dinara. Najmanju neto platu ima administracija na lokalnom nivou – 50.951 dinara.

Kada se posmatraju opštine i gradovi, najveću neto prosečnu zaradu imao je Beograd, odnosno Beogradska oblast, sa 65.199 dinara, potom Južnobačka oblast u kojoj je Novi Sad sa 52.947 dinara a na trećem mestu je Borska oblast sa 51.982 dinara. Najmanju zaradu imala je Jablanička oblast, sa Leskovcem kao najvećim gradom – 40.945 dinara.

Navodi se i da je u periodu januar – februar 2019. godine ostvaren nominalni rast prosečnih neto zarada od 9,3% u odnosu na isti period prošle godine. Zarade su realno porasle za 6,9%.

 

Izvor: eKapija

Ostavite komentar