archiveomozimo Filipu slanjem SMS poruke 699 na 3030 ili uplatom na dinarski račun: 160 – 552142 – 22.